ภาพบรรยากาศการทำงานของศิลปินชาวไทย ที่พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 4 มิติ For Art’s Sake, หัวหิน


ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานให้กับพิพิธภัณฑ์ภาพวาด 4 มิติ For Art’s Sake
ตอนนี้กำลังวาดภาพใหม่อยู่ค่ะ 🎨
Here is an artists working on the mural in For Art’s Sake Museum, Hua Hin.

ภาพวาดใหม่ล่าสุด พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 4 มิติ For Art's Sake
ภาพวาดใหม่ล่าสุด พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 4 มิติ For Art’s Sake
ภาพบรรยากาศการทำงานของศิลปินชาวไทย ที่พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 4 มิติ For Art's Sake
ภาพบรรยากาศการทำงานของศิลปินชาวไทย ที่พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 4 มิติ For Art’s Sake
ภาพบรรยากาศการทำงานของศิลปินชาวไทย ที่พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 4 มิติ For Art's Sake
ภาพบรรยากาศการทำงานของศิลปินชาวไทย ที่พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 4 มิติ For Art’s Sake
โฆษณา