รายการ พักบ้างอะไรบ้าง @ พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 4 มิติ For Art’s Sake, สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของหัวหิน

ขอขอบพระคุณรายการ พักบ้างอะไรบ้าง – Superstar Vacation คุณจิ๊ก เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ และทีมงานทั้ง 6 ท่านที่มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภาพวาด 4 มิติ For Art’s Sake นะคะ 🙏

เพื่อน ๆ สามารถติดตามชม รายการพักบ้างอะไรบ้าง เทปนี้ออกอากาศในเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน 2558 ทางช่อง MVTV HD สถานี MVTV ระบบ C-BAND, ดาวเทียมไทคม, เคเบิ้ลท้องถิ่นทั่วประเทศ หรือชมออนไลน์ได้ที่ www.mvtv.co.th ค่ะ

รายการพักบ้างอะไรบ้าง ที่เที่ยวหัวหิน
รายการพักบ้างอะไรบ้าง @For Art’s Sake สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของหัวหิน
พักบ้างอะไรบ้าง ที่เที่ยวหัวหิน
รายการพักบ้างอะไรบ้าง @For Art’s Sake สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของหัวหิน
พักบ้างอะไรบ้าง ที่เที่ยวหัวหิน
รายการพักบ้างอะไรบ้าง @For Art’s Sake สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของหัวหิน
พักบ้างอะไรบ้าง ที่เที่ยวหัวหิน
รายการพักบ้างอะไรบ้าง @For Art’s Sake สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของหัวหิน

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 032 520 699
Email : forartssakethailand@gmail.com

http://www.facebook.com/ForArtsSakeHuaHin

โฆษณา