ทัศนศึกษาหัวหิน : โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน

 

 

👧 เพราะความรู้ ไม่ได้อยู่เฉพาะในห้องเรียน 👦
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ จ.ประจวบฯ
พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 4 มิติ ฝีมือศิลปินชาวไทย
ให้น้อง ๆ ได้สนุกสนานไปพร้อมกับการเรียนรู้
เสริมสร้างจินตนาการ กล้าแสดงออก เพิ่มความสัมพันธ์
ระหว่างคุณครูและเพื่อนร่วมห้อง ซึ่งจะช่วยให้การเรียนรู้
ภายในห้องเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

** ขอขอบคุณคณะครูและน้อง ๆ ที่น่ารักจากโรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
ที่มาเยี่ยมชม For Art’s Sake ค่ะ 🙏
🎉 ติดต่อเข้าชมในนามหมู่คณะรับราคาพิเศษ 🎉
☎ : 032 520 699
Email : forartssakethailand@gmail.com

สนุกสนานกับโซนย้อนวัยเด็ก
สนุกสนานกับโซนย้อนวัยเด็ก
โซนสยองขวัญแบบญี่ปุ่น
โซนสยองขวัญแบบญี่ปุ่น
โซนสยองขวัญแบบไทย ๆ
โซนสยองขวัญแบบไทย ๆ
สาวน้อยในลูกบอลหิมะ
สาวน้อยในลูกบอลหิมะ
ช่วยผมด้วยคร้าบบ
ช่วยผมด้วยคร้าบบ
เพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างคุณครูและเพื่อน ๆ
เพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างคุณครูและเพื่อน ๆ
รับโทรศัพท์ด้วยคร้าบบ
รับโทรศัพท์ด้วยคร้าบบ
แอ็คท่าสวย ๆ กับพระจันทร์
แอ็คท่าสวย ๆ กับพระจันทร์
ส่งความรักให้กันทุกวัน
ส่งความรักให้กันทุกวัน
1 2 3 แชะ ไปเที่ยวนอกโลกกัน
1 2 3 แชะ ไปเที่ยวนอกโลกกัน
โฆษณา