โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภาพวาด 4 มิติ For Art’s Sake หัวหิน

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ จ.ประจวบฯ : รร.เสม็ดจวนวิทยาคม เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภาพวาด 4 มิติ เพื่อเสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์